počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Verejné ihriskoUžívanie verejného ihriska pre užívateľov s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce je bezplatné.