počítadlo.abz.cz od 25.02.2016
Realizované investičné akcie v roku 2016


Január

Kancelárie Obecného úradu prešli rekonštrukčnými zmenami a to:

- kancelária starostky obce - oprava stien, stropu, vymaľovanie a položenie plávajúcej podlahy
- sekretariát - oprava stien, vymaľovanie, zakúpenie skríň a stolov
- kancelária odbornej pracovníčky - oprava stien, vymaľovanie, položenie plavajúcej podlahy, zakúpenie skríň
- premiestnenie knižnice do priestoru Pošty Partner na prízemí obecného úradu
- vytvorenie kancelárie na prevádzku Integrovaného obslužného miesta /IOM/ a správkyni budov a vedúcej školskej jedálne
-v priestoroch suterénu /pivnice/ omietnutie stien a maľba

Február

Výstavba montovanej dvojgaráže pre obecnú techniku, techniku PO a dostavba oddychovej zóny a multifunkčného ihriska /klzisko, osadenie mantinelov, siete, bránok a stĺpov osvetlenia okolo klziska z finančných prostriedkov pridelených Úradom vlády SR vo výške 25 000 EURMarec

Správou ciest Košického samosprávneho kraja osadenie zvodidiel na ul. Hlavnej pri ceste III/050211 v prieťahu obce Veľké Ozorovce

Apríl

Realizácia projektu "Zvýšenie kapacity v Materskej škole v obci Veľké Ozorovce" z poskytnutej dotácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 30 000 EUR /výmena detského sanitárneho zariadenia (WC a umývadla), zníženie stropu sadrokartónom a izolácia, vytvorenie novej triedy, predelenie chodbovej časti a vytvorenie šatne pre deti, výmena dverí a zárubní, doplnenie radiátorov, osadenie keramickej podlahy a obkladov v hygienickej miestnosti, maľovanie/
Stavebné práce „Rozšírenie vozovky s odvodnením povrchovej vody ul. Nová 2. etapa“ ukončenie začiatkom júna 2016


Zvýšenie kapacity v Materskej škole v obci Veľké Ozorovce


Rozšírenie vozovky s odvodnením povrchovej vody ul. Nová 2. etapa


September

Realizácia projektu živičný kryt pre miestne komunikácie- rekonštrukcia miestnych komunikácii ul. Hlavná , Rybníková a Poľná
Po rekonštrukcii


Október - November

Rekonštrukcia strechy – sociálneho zariadenia pri Obecnom úrade, kde sa položili drevené trámy a nasledovne krytina na strechu, spojila sa garáž so sociálnym zariadením, omietla sa vonkajšia fasáda garáže a sociálneho zariadenia