počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Územný plán obce

Územný plán na stiahnutie

Návrh technického vybavenia, vodné hospodárstvo a energetika na stiahnutie...


Komplexný urbanistický rozbor a rozbor dopravy na stiahnutie...


Vyhodnotenie stavebných návrhov a stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde na stiahnutie...


Komplexný návrh verejnej dopravy na stiahnutie...