počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Kontakt

Adresa:Mapa obce:
Obecný úrad Veľké Ozorovce
Hlavná 264
076 63, Veľké Ozorovce
Telefón:056/678 90 41
Fax:056/678 90 41
Mobil:0905 397 413
IČO:00332046
Bankové spojenieVÚB , a.s
IBAN :SK23 0200 0000 0036 0205 1853
Email:ocuvozorovce@slovanet.sk
 
Úradné hodiny:
Pondelok:7:30 – 16:00
Utorok:7:30 – 16:00
Streda:7:30 – 16:00
Štvrtok:7:30 – 16:00
Piatok:7:30 – 16:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Dôležité adresy a telefónne čísla:

Mestský úrad Trebišov: 672 26 65
Daňové Riaditeľstvo Slovenskej Republiky
Daňový úrad Trebišov: 671 02 10
Okresny súd Trebišov: 372 23 21
Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny Trebišov: 244 61 01
Sociálna poisťovňa Trebišov: 667 06 01
Všeobecná zdravotná poisťovňa Trebišov: 672 68 11
Správa katastra Trebišov: 056/672 69 03

Nemocnica s poliklinikou Trebišov: 666 01 11
SČK: 672 24 95
Záchranná služba: 155
Polícia: 158
Hasiči: 150
Integrovaný záchranný systém: 112
Mestská polícia Trebišov: 159
Informácie o telefónnych číslach v SR: 1181
Informácie vlaky, autobusy: 12 111
Linka záchrany: 0850 11 13 13
Letecká záchranná služba: 18 155


Poruchy
Elektrina: 0850 12 33 33
Plyn: 0850 11 17 27