počítadlo.abz.cz od 25.02.2016

Školská jedáleň
Jedálny lístok: 27.11.2017 - 01.12.2017na stiahnutieJedálny lístok: 04.12.2017 - 08.12.2017na stiahnutie

Stravná jednotka

Stravná jednotka pre školský rok 2016/2017 na jeden deň: 1,05€ (desiata-0,24€, obed-0,60€, olovrant-0,21€).


Stravná jednotka na jeden deň: 1,05€.
Stravná jednotka bez olovrantu:0,84€.

V mesiaci September je suma stravného vždy v plnej výške pre všetkých.

Stravné sa uhrádza na aktuálny mesiac, nie vopred. Stravné je potrebné uhradiť do 15. dňa v mesiaci. Úhrada v hotovosti sa vypláca p. riaditeľke materskej školy - Viere Gašparovej.