počítadlo.abz.cz od 25.02.2016

Priestory materskej školy


Hlavná budova školy


Vstupná hala


Šatňa detí

Trieda so spálňou

Spojovacia chodba - telocvičňa

Vstup do triedy so spálňou

Trieda so spálňou

Vstup do jedálne

Jedáleň

Vstup do zariadenia na hygienu a sociálneho zariadenia

Zariadenia na hygienu a sociálne zariadenie