počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


PROJEKT OBCE 2014


Ciele projektu


Hlavným cieľom projektu je podporiť spoluprácu na úrovni lokálnej samosprávy s podnikateľským prostredím. Tento cieľ zahŕňa nižšie ciele, ako je vytvorenie podmienok na zabezpečenie príjmov formou predaja propagácie podnikateľov registrovaných na území a podporou predaja alebo prenájmu nehnuteľností na území, ktoré by mohli oživiť podnikateľské prostredie v katastroch obcí.

Firmy v obci


Aktuálny zoznam všetkých podnikateľov na území vašej obce jednoducho zaradíte na svoj web a my sa vám ho budeme pravidelne na týždennej báze aktualizovať. Príjem si obec môže zabezpečiť oslovením podnikateľov z tohto zoznamu, ktorým dá možnosť firmu spropagovať a získať tým nových klientov. Za túto službu môžete získať od firiem pre obec finančné prostriedky prípadne vaša obec môže firmy prezentovať zadarmo.

Podnikajte v obci


Súčasťou tohto projektu je aj možnosť príjmov z predaja a prenájmu obecných budov, areálov, pozemkov na podnikanie zverejnených na podstránke vášho webu čo v konečnom dôsledku prinesie nové pracovné príležitosti a peniaze do obecného rozpočtu. Štatistické či demografické informácie o obci, ktoré budú v tomto projekte k dispozícii využijete na tvorbu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Podnikajte v obci