počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Výzva na predkladanie ponúk


Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Zateplenie budovy Materskej školy Veľké Ozorovce": Výzva
Výzva - zateplenie budovy Materskej školy Veľké Ozorovoce
Príloha: Výkaz výmer
Výkaz: výmer - zateplenie budovy Materskej školy Veľké Ozorovoce

Zverejnené dňa: 30.10.2017