počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Profil verejného obstarávateľa


V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Veľké Ozorovce na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Veľké Ozorovce
IČO: 00332046
DIČ: 2020741250
Bankové spojenie: SK23 0200 0000 0036 0205 1853 VÚB,a.s.
Štatutárny zástupca: Alena Kováčová , starostka obce

Sídlo:
Obec Veľké Ozorovce
Obecný úrad
Hlavná č. 264
078 01 Veľké Ozorovce

Tel.: +421 56 6789041
Fax:+421 56 6789041
e-mail: ocuvozorovce@slovanet.sk
internetová adresa: www.velkeozorovce.sk