počítadlo.abz.cz od 25.02.2016

Poslanec Obecného zastupiteľstva

posl. obvod


časť obce Veľké Ozorovce

JUDr. Martin Galgoczy

obvod č. 1


ul. Stará č.d. 61 – 85 a ul. Poľná č.d. 59 -60

Blažena Hlebašková

obvod č. 2


ul. Nová č.d. 210 – 257

Eva Kozáková

obvod č. 3

ul. Obchodná č.d. 115 – 123 a

ul. Mariánske Námestie č.d. 86 – 103

JUDr. Ján Kováč

obvod č. 4


ul. Družstevná a ul. Cintorínska

č.d. 105 – 113

Mgr. Zuzana Krištofová

obvod č. 5

ul. Nová č.d. 125 – 191 a ul. Alejová č. 262

Miloš Varga:

obvod č. 6

ul. Hlavná č.d. 1 – 57 a ul. Rybníková


Poslanecké obvody boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 01.12.2014 , uznesením č. 11/2014 .