počítadlo.abz.cz od 25.02.2016

Narodení v roku 2016


Cichý Adam
Firdová Miroslava
Ištok Tomáš
Kačurák Lukáš
Komjáty Damián Alex
Lazarová Kristína
Redaiová Džesika
Segedyová Martina
Šamunová Sofia
Šenkiová Sofia

Zomrelí v roku 2016


Čiripová Anna
Ďurková Barbora
Giertl Milan
Kozáková Mária
Okaľová Božena
Patvarická Mária
Rostáš Gejza
Rusnák Jozef
Takač Ján

Prihlásení občania
na trvalý pobyt v roku 2016


Andrášik Ján
Andrášik Vojtech
Andrášiková Tatiana
Ďurčová Miroslava
Fedorko Jaroslav, Ing.
Király Ján
Király Ján
Király Marek
Király Marián
Királyová Edita
Kuchtík Jiři
Mulidránová Ľubica
Nemčík Oliver, Ing.
Topor Tibor
Toporová Štefánia

Odhlásení občania
z trvalého pobytu v roku 2016


Bejdová Zdenka
Bereš Erik
Czeto Štefan
Czetoová Alena
Horňáková Patrícia Alexandra
Ištok Ján
Jano Ladislav
Janošiková Mária
Janovská Zuzana
Janovská Ján
Koršala Lukáš
Tomašuľa Patrik