počítadlo.abz.cz od 25.02.2016
Realizované investičné akcie v roku 2017

Marec - Október
Nainštalovanie duálnych solárnych LED svietidiel v obci Veľké OzorovceApríl - Máj
Rekonštrukcia oplotenia - cintorín


Cintorín po rekonštrukciiJún
Rekonštrukcia oplotenia MŠ
August - November
Prekrytie betónových žľabov
September
Realizácia projektu "Rekonštrukcia stropu Kultúrneho domu a posilňovne v obci Veľké Ozorovce" z poskytnutej dotácie Ministerstvom financií SR vo výške 6000,-EUR /zníženie stropu a výmena svietidiel chodba KD, posilňovňa a vstupná chodba do posilňovne/.
September - November
Rekonštrukcia mosta v parku
Október
Fasádne práce na objekte dvojgaráže a sociálneho zariadenia s garážou pri budove Obecného úradu
Október - December
Rekonštrukcia spevnenej plochy pri Obecnom úrade, vstupu do Kultúrneho domu, pred a v objekte Materskej školy v obci Veľké Ozorovce.
Výspravka obecných komunikácií v obci Veľké Ozorovce /ul. Mariánske námestie, ul. Obchodná/ a oprava výtlkov na ul. Novej a ul. Cintorínskej.