počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Obecné zastupiteľstvo


JUDr. Ján Kováč-zástupca starostky obce
Veľké Ozorovce, ul. Hlavná č.d. 50
 
Mgr. Zuzana Krištofová–kronikárka
Veľké Ozorovce, ul. Nová č.d. 130
 
JUDr. Martin Galgoczy
Veľké Ozorovce, ul. Stará č. d. 61
e-mail: oz.galgoczy@gmail.com
 
Blažena Hlebašková
Veľké Ozorovce, ul. Nová č. d. 228
 
Eva Kozáková
Veľké Ozorovce, ul. Obchodná č.d. 120
 
Miloš Varga
Veľké Ozorovce, ul. Hlavná č.d. 35
 
Komisie obecného zastupiteľstva:
Komisia Verejného poriadku a Životného prostredia
Predseda:JUDr. Martin Galgoczy
Členovia:Miloš Varga
Marián Kačurák
Ján Laban
 
Komisia Kultúrno-športová
Predseda:Mgr. Zuzana Krištofová
Členovia:Blažena Hlebašková
Eva Kozáková
Mária Hradilová
Stanislav Valkošák
 
Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda:Blažena Hlebašková
Členovia:Miloš Varga
Eva Kozáková
JUDr. Martin Galgoczy
 
Stavebná komisia
Predseda:JUDr. Ján Kováč
Členovia:JUDr. Martin Galgoczy
Ing. Ivan Megyesi
Stanislav ValkošákPôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva -> na stiahnutieRok 2015

Plán práce komisie VP a ZP na rok 2015 -> na stiahnutie

Plán práce Stavebnej komisie na rok 2015 -> na stiahnutie

Plán kultúrno-športovej komisie na rok 2015 -> na stiahnutieRok 2016

Plán práce komisie VP a ZP na rok 2016 -> na stiahnutie

Plán práce Stavebnej komisie na rok 2016 -> na stiahnutie

Plán kultúrno-športovej komisie na rok 2016 -> na stiahnutiePlán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2017 -> na stiahnutie

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach -> na stiahnutie


Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v obci Veľké Ozorovce -> na stiahnutie